Taakie

Je vrijwilligers op de juiste manier financieel belonen

Is het gelukt om voldoende vrijwilligers te vinden voor structurele functies en wil je ze als club hiervoor een financiële vergoeding geven? Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligers en andere medewerkers te belonen. Maar de beste keuze voor zowel de medewerker als de vereniging is lastiger te bepalen. Welke opties zijn er?

De vrijwilligersvergoeding

De meest bekende vergoeding is de vrijwilligersvergoeding. Deze regeling wordt door veel verenigingen gebruikt en is goed in te zetten. Wel moet je, om de vergoeding volgens de regels goed toe te passen, aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden voor een goede toepassing van de vrijwilligersregeling zijn:

  • Jaarlijks mag een vrijwilliger niet meer dan 1.800 euro ontvangen (in 2022);
  • Maandelijks mag dit niet meer dan 180 euro zijn;
  • Spreek je een uurvergoeding met de vrijwilliger af? Hiervoor geldt een maximum van 5 euro per uur voor iedereen die 23 jaar en ouder is. Voor vrijwilligers onder de 23 geldt een maximum van 2,75 euro;
  • Een urenregistratie is niet verplicht.
 
Uitbetaling aan derden

Een tweede optie is de zogenaamde ‘uitbetaling aan derden’. Hiermee kan iemand die werk verricht incidenteel een netto bedrag ontvangen voor geleverde diensten. Hierover betaalt de medewerker bij de aangifte inkomstenbelasting, hij of zij is hier zelf verantwoordelijk voor.

 
Zzp’er

Natuurlijk kan de vereniging ook een medewerker als zzp’er uitbetalen. Deze manier van belonen is voor de vereniging relatief gemakkelijk. De zzp’er dient een factuur in en de vereniging betaalt. Belangrijk bij deze vorm is dat er geen sprake is van een gezagsrelatie en de opdrachtnemer mag ook iemand anders de werkzaamheden laten verrichten.

 

Loondienst

Tot slot is er de mogelijkheid om een medewerker in dienst te nemen voor bepaalde werkzaamheden. Hierbij is sprake van een werknemers- en werkgevers relatie waarbij de werkzaamheden en beloningen zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Steeds meer verenigingen kiezen voor deze vorm omdat dit de binding met de medewerker, de vereniging en de leden sterk vergroot. Dit verbetert vaak de continuïteit en zorgt voor een toename in professionalisering en kwaliteit.