Taakie

Gemeenten en sportbedrijven zetten Taakie in bij uitvoering Lokaal Sportakkoord

Over de werking van Taakie verscheen in de vorige editie van Sport Bestuur en Management een artikel. In deze editie laten we gemeenten en sportbedrijven aan het woord die Taakie beschikbaar stellen aan de sportclubs in hun gemeente om zo bij te dragen aan de vitaliteit van de clubs.

Sportakkoord
In de zomer van 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Eén van de zes pijlers uit het akkoord is ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’.

Om de ambities te realiseren hebben gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal niveau hun eigen sportakkoorden ontwikkeld. Hierin maakten de ondertekenaars afspraken over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken. Ondersteuning is mogelijk door services (vanuit sportbonden) en door uitvoeringsbudget (in beheer bij gemeenten) in te zetten. Het uitvoeringsbudget dient besteed te worden aan de ambities die zijn opgenomen in het lokale Sportakkoord. 

Vrijwel altijd is ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ een essentieel onderdeel van een lokaal Sportakkoord. Het hebben van de juiste en voldoende vrijwilligers is hierbij noodzakelijk. Taakie kan verenigingen hierbij helpen, als digitale assistent vrijwilligerszaken. Veel gemeenten, waaronder Arnhem, Meierijstad, Den Helder, Breda, Eindhoven, Almelo en Schagen, zien dit in en bieden daarom verenigingen in hun gemeente een webinar + jaar lang gratis Taakie aan. Zo blijft de ondersteuning niet beperkt tot kennisoverdracht en inspiratie, maar krijgen verenigingen een concrete tool in handen die hen een jaar lang zal helpen om een duurzame basis te leggen voor een succesvol vrijwilligersbeleid.

Meierijstad
De Brabantse gemeente Meierijstad biedt sinds april Taakie een jaar kosteloos aan hun sportverenigingen aan. Wethouder Coby van der Pas: “De gemeente Meierijstad heeft veel waardering voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de sport. Want zonder vrijwilligers zouden er geen sportverenigingen zijn. Zij zijn het cement voor de vereniging en onmisbaar.”

Verenigingen kunnen soms best wat hulp gebruiken bij het organiseren van het vrijwilligerswerk. Daarom ondersteunt de gemeente hen met verenigingsadvies, maar ook met het beschikbaar stellen van Taakie. “Je merkt dat er verschil is tussen jong en oud. Oudere vrijwilligers zijn vaak nog wel in voor een langdurige verbinding. Maar bij jongere mensen ligt dat tegenwoordig vaak anders. Ze zijn druk met studie, werk en/of hun gezin en kiezen liever voor kortere, incidentele klussen. In die zin denk ik dat Taakie een belangrijke toegevoegde waarde is en een makelaarsrol kan vervullen. Het is een goede tool voor het verenigingsbestuur en de vrijwilligerscoördinator die op zoek is naar een vrijwilliger voor een specifieke activiteit of klus. Vooral voor de bestuurders van wat grotere verenigingen. Omdat je dan niet iedereen kent doe je vaak een beroep op een kleine groep die wat dichter bij de vereniging en het bestuur staat. Maar er zijn meer leden die best wel actief willen zijn, alleen soms een zetje nodig hebben. Ik denk dat veel mensen graag van betekenis willen zijn, want ze zijn niet voor niets lid van de vereniging. Ze hebben iets met het teamgebeuren. Voor sommigen is het makkelijk en vanzelfsprekend, maar anderen stellen zich niet meteen vooraan op.

“Ik was direct enthousiast toen Taakie aangedragen werd en ook onze verenigingen reageerden erg enthousiast. Met Taakie kun je een impuls geven aan al die vrijwilligers die met Corona niets konden doen.”

“De gemeente Meierijstad heeft veel waardering voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de sport. Want zonder vrijwilligers zouden er geen sportverenigingen zijn.”

Coby van der Pas, Wethouder in Meierijstad

Ook clubs zijn enthousiast
Ook clubs, sportbedrijven en coördinatoren van de lokale sportakkoorden zijn enthousiast. Lydia van Noord is coördinator van het Sportakkoord Den Helder: “Hoe mooi is het om verenigingen te ondersteunen en te ontlasten met een vinden van de juiste vrijwilligers door ze vanuit het Sportakkoord de tool Taakie aan te bieden. Je merkt bij de webinars dat veel clubs enorm enthousiast reageren als ze Taakie in werking zien. Clubs die met Taakie aan de slag gaan ontvangen ook nog eens kosteloos een jaarabonnement op Sport Bestuur en Management.

Voorzitter Harmen Eenkhoorn van CKV Achilles uit Almelo stond vooraan in de rij toen het Sportbedrijf Almelo namens de gemeente het aanbod presenteerde. “In Almelo waren we de eerste vereniging die dit heeft oppakt in samenwerking met het Sportbedrijf Almelo, nadat Taakie werd aangeboden dankzij het sportakkoord. Achilles is een soort proeftuin.”

Enzo de Regt van Breda Actief wacht vol verwachting op de lancering in zijn gemeente. “De vitaliteit van sportaanbieders staat hoog op de agenda van het Sportakkoord in Breda. Het vinden van voldoende goede vrijwilligers is daarbij essentieel. We vinden het belangrijk om daarbij in te spelen op de trend van het flexibel doen van vrijwilligerswerk en clubs hierbij te ondersteunen en begeleiden. Taakie is een ontzettend mooie tool om hier bij te assisteren en daarom bieden we Taakie binnenkort aan alle geïnteresseerde verenigingen in Breda aan.”

Meer informatie
Bespreek de mogelijkheden voor de inzet van Taakie in jouw gemeente met Niels van Weert of Hubert Habers via info@taakie.nl.