Taakie

Ciko ’66: “als we allemaal iets doen, hoeft niemand heel veel te doen”

Sportverenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. De trainers, materiaalmensen, veldonderhouders, elftalbegeleiders en barvrijwilligers vormen de belangrijke basis van wat het Nederlandse verenigingsleven zo uniek maakt. Het werven van vrijwilligers voor alle taken is voor veel verenigingen een steeds grotere uitdaging. Met Taakie hebben clubs een tool in handen die het organiseren van vrijwilligerswerk op de club gemakkelijker en leuker maakt.

Flinke boost
Erik Delpeut is vrijwilligerscoördinator bij Atletiekvereniging Ciko ’66 uit Arnhem, één van de gebruikers van Taakie. Hij stuurt een vrijwilligerscommissie aan om een kwalitatief en qua omvang voldoende groot vrijwilligerspotentieel te creëren en bevorderen. En om te zorgen een voor goede waardering en begeleiding van de vrijwilligers.

“Taakie heeft het vrijwilligersgebeuren op de club een flinke boost gegeven. Het loopt als de brandweer: binnen één dag na het versturen van de eerste ‘Taakies’ hadden we al 11 nieuwe barvrijwilligers, 2 beheerders en een Social Media redacteur.” Om de woorden van atletiekicoon Churandy Martina te gebruiken: “We zijn dus heel blij!”

Campagne
Ciko ‘66 benaderde 476 leden met het verzoek de Taakie-vragenlijst in te vullen, zodat de club ze beter kon leren kennen. “We hebben met behulp van de door Taakie beschikbaar gestelde pr-middelen een goede en leuke campagne gevoerd. Inmiddels heeft een derde van de leden hier al gehoor aan gegeven en dit heeft zowel ons als de leden veel inzichten gegeven over wat voor type vrijwilliger iemand is.”

“Zo kwamen we er achter dat één van de leden hoofdredacteur van een blad is. We benaderden haar via Taakie om in gesprek te gaan over de rol van Social Media redacteur. Dit heeft ertoe geleid dat zij af en toe een artikel gaat plaatsen.”

Beleid
“Dit is nog slechts het begin,” vervolgt Delpeut, “want de club heeft Taakie binnen het vrijwilligersbeleid een belangrijke rol toegedicht. Ciko’66 is een vereniging die op vrijwilligers draait: het bestuur, de trainers, de mensen achter de bar en zij die wedstrijden (helpen) organiseren, dit wordt allemaal gedaan door vrijwilligers. We willen een echte vereniging blijven en niet een soort sportschool waar je een dienst afneemt en weer naar huis gaat. Dat lukt niet zonder de leden die de club draaiende houden. Daarom hebben we binnen Ciko’66 uiteindelijk tijdens de Algemene Leden Vergadering de afspraak gemaakt dat alle leden, of ouders van jeugdleden, twee dagdelen per jaar beschikbaar zijn voor verenigingsactiviteiten. Het principe is eenvoudig: als we allemaal iets doen, hoeft niemand heel veel te doen. De inzet van Taakie is een logisch gevolg van deze beslissing, want het liefst laten we mensen een taak doen die goed bij hen past en die zij ook echt leuk vinden om te doen.”