Taakie

Gemeenten benutten uitvoeringsbudget lokaal Sportakkoord voor Taakie

In de zomer van 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Eén van de zes pijlers uit het akkoord is ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’.

Om de ambities te realiseren hebben gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal niveau hun eigen sportakkoorden ontwikkeld. Hierin maakten de ondertekenaars afspraken over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken. Ondersteuning is mogelijk via services (vanuit bonden) en door uitvoeringsbudget (in beheer bij gemeenten) in te zetten. Het uitvoeringsbudget dient besteed te worden aan de ambities die zijn opgenomen in het lokale Sportakkoord. 

“De gemeente Meierijstad heeft veel waardering voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de sport. Want zonder vrijwilligers zouden er geen sportverenigingen zijn.”

Coby van der Pas, wethouder in Meierijstad

Vrijwel altijd is ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ een essentieel onderdeel van een lokaal Sportakkoord. Het hebben van de juiste en voldoende vrijwilligers is hierbij noodzakelijk. Taakie kan verenigingen hier bij helpen, als digitale assistent vrijwilligerszaken. Veel gemeenten, zoals Arnhem, Meierijstad, Den Helder en Schagen, zien dit in en bieden daarom verenigingen in hun gemeente een webinar + jaar lang gratis Taakie aan. Zo blijft de ondersteuning niet beperkt tot kennisoverdracht en inspiratie, maar krijgen verenigingen een concrete tool in handen die hen een jaar lang zal helpen om een duurzame basis te leggen voor een succesvol vrijwilligersbeleid.

”Hoe mooi is het niet om verenigingen te ondersteunen en te ontlasten met een vinden van de juiste vrijwilliger door ze vanuit het Sportakkoord de Tool Taakie aan te bieden”

Lydia van Noord, Coordinator Sportakkoord Den Helder