Gemeenten benutten uitvoeringsbudget lokaal Sportakkoord voor Taakie

In de zomer van 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Eén van de zes pijlers uit het akkoord is ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’. Om de ambities te realiseren hebben gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal niveau hun […]