Taakie

Vanaf het begin al gebruiker van Taakie & met succes!

Oranje TC gebruikt al vanaf het ontstaan van Taakie de digitale assistent vrijwilligerszaken. Hierdoor heeft deze club al meerdere vrijwilligers gevonden die structureel taken uitvoeren op het sportpark. Secretaris van de Haagse tennisclub, Desiree Boek, vertelt hieronder over al haar ervaringen van de afgelopen periode.

1. Wat heeft Taakie al voor jullie club betekent?
Taakie is voor Oranje Tennis Club (OTC) een handige tool voor het werven van nieuwe vrijwilligers. We gebruiken Taakie in aanvulling op het reeds bestaande vrijwilligersbestand. Vaak worden voor het gemak bekenden benaderd, maar binnen ons ledenbestand zijn uiteraard veel meer leden met specifieke talenten e/o kennis om de club te helpen. Periodiek nodigen wij onze nieuwe leden uit, zo kunnen we het bestand verder uitbreiden en zien we keer op keer weer nieuwe actieve leden op de club voor vrijwilligerswerk. Voor nieuwe leden is het ook een ideale manier om andere leden te leren kennen. Maar ook leden die al langer lid zijn, kunnen met vrijwilligerswerk hun eigen OTC-netwerk groter maken. Zo is vrijwilligerswerk niet alleen dankbaar werk.

2. Wat heeft jullie club eraan gedaan om Taakie succesvol in te zetten?
Na een enthousiaste introductie van Taakie in onze interne communicatie, hebben we sinds de start in 2021 totaal zo’n 40 Taakies uitgezet. Primair voor eenmalige taken van maximaal 2 a 3 uur. Ondertussen is er voor een aantal terugkerende taken een ‘vaste’ groep vrijwilligers ontstaan, bijvoorbeeld voor het groenonderhoud. Taakie is ook een handige database die we kunnen raadplegen wanneer we structurele invulling zoeken van een functie/taak. Tijdens Taakie-momenten op de club zijn we vanuit het OTC-bestuur ook altijd (deels) zelf aanwezig. Dit vinden wij belangrijk voor de betrokkenheid: op onze club doen we het werk met elkaar, voor elkaar. Daarbij is het dan ook een handig moment om andere leden hierover te spreken en te enthousiasmeren.

3. Hoe reageren leden op Taakie?
Over het algemeen reageren leden zeer positief op de Taakies. Je kunt snel en direct op een Taakie via WhatsApp reageren, dit wordt als prettig ervaren. Het handige van Taakie is dat je een taak kunt afwijzen wanneer je niet kunt of een Taak kunt aanmerken als ‘niet interessant’. Dat laatste is voor de Taakie-beheerder interessant, tenslotte kennen we niet alle leden inclusief hun persoonlijke interesses en voorkeuren. Dit ontdek je als beheerder dus gaandeweg, ook door met leden persoonlijk te spreken over hun voorkeuren. 

4. Heb je tips voor andere clubs om tot dit succes te komen?
We raden elke club aan om ‘gewoon’ met Taakie aan de slag te gaan. Het platform is zeer gebruikersvriendelijk, maar vraagt uiteraard wel wat voorbereidend werk. Is het systeem eenmaal ingericht, dan is Taakie veel meer dan alleen een digitale vrijwilligersassistent, het geeft het ook meer inzicht in je ledenbestand. Bij welke leden zit bepaalde kennis, kunde en talent. Met een betrokken Taakie-beheerder is het systeem dus in meerdere opzichten heel waardevol voor de club.

5. Waarom zou elke club hiermee aan de slag moeten gaan?
Heel eenvoudig, omdat elke club vrijwilligers hard nodig heeft en Taakie meteen vanaf de eerste taak resultaat biedt!