Taakie

Waarom Taakie?

Al 15 jaar ondersteunt Team Sportservice clubs bij het werven van vrijwilligers, onder meer met de bekende methode Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd. Een zeer succesvol, maar voor clubs ook intensief traject. 

De Nationale Sportinnovator Prijs in 2019, met als thema ‘Ondersteunen vrijwilligerscoördinator sportclubs’, daagde ons uit om het werven van vrijwilligers leuker en sneller te maken. In een middag stond het raamwerk van Taakie op een flip-over. En dat was de start van iets moois:).

De kennis van vrijwilligers en sportclubs van Team Sportservice en de technologische slimheid van Techonomy werden gecombineerd in één aanvraag. Na een bevlogen pitch op het ministerie van VWS ontvingen wij begin 2020 uit handen van de toenmalige minister voor Medische Zorg & Sport Bruno Bruins een cheque waarmee het mogelijk werd om Taakie daadwerkelijk te ontwikkelen! En dat hebben we vol overgave gedaan en doen we nog, om Taakie steeds slimmer te maken!

Wie zijn wij?

Team Sportservice 

Team Sportservice richt zich op de maatschappelijke inzet van sport en bewegen. Sportclubs spelen hier een belangrijke rol in. Team Sportservice helpt hen vitaal te blijven of worden. Voldoende vrijwilligers zijn daarin onmisbaar. Toch zouden veel clubs nog graag wat extra vrijwilligers aan zich binden. Team Sportservice leert clubs hoe zij dit kunnen organiseren en helpt hen bij het praktisch uitvoeren van vrijwilligerswerving!

Techonomy

Techonomy helpt organisaties hun weg te vinden in de digitale wereld. Een wereld waarin digitale oplossingen organisaties helpen om dichterbij hun klanten te komen. Of bij Taakie: sportclubs helpt hun leden nog beter te leren kennen! Zaken als personalized marketing technologie, datamanagement en profiling maakt Techonomy met Taakie toepasbaar voor sportclubs!

Visie

Vrijwilligers zijn sinds jaar en dag het fundament van iedere sportclub. Ze zijn goud waard. Vanaf het ontstaan van de georganiseerde sport in Nederland is het doen van vrijwilligerswerk een vanzelfsprekendheid. Toch hoor en lees je de laatste jaren steeds meer over hoe lastig het is om nieuwe vrijwilligers te werven. Door de individualisering en het consumentisme zouden mensen steeds minder bereid te zijn om iets voor de club te doen.

Om meer mensen als vrijwilliger bij de club te betrekken proberen adviseurs al decennia clubs en haar bestuurders te leren hoe zij dit voor elkaar kunt krijgen. Workshops, cursussen en informatiebijeenkomsten hebben geleid tot meer kennis en in veel gevallen ook tot meer vrijwilligers. Anno 2020 zetten er jaarlijks 1,2 miljoen mensen zich in voor sportclubs. Zo slecht gaat het dus niet!

Zou het alleen niet fijn zijn als het wat eenvoudiger wordt om mensen enthousiaster te krijgen om zich voor hun club in te zetten? Waarbij het ook nog eens wat minder tijd kost om dit te organiseren? Tijden, en ook de manier waarop iemand zich voor zijn club wil inzetten, veranderen immers.

Tot nu was een club aangewezen op het plaatsen van een oproep op je site of sociale media. Of op het aanspreken van mensen per mail of face-to-face. En ondanks dat clubs hier regelmatig succesvol in zijn, blijft het een tijdrovend en continu proces. Waarom gebruik je anno 2020 niet de kracht van data en technologie? Waarbij de persoonlijke wensen, behoeften en interesse van de leden en betrokken nog steeds leidend zijn maar je veel minder moeite hoef te doen dit inzichtelijk te krijgen.

Dat is vanaf 1 januari 2021 mogelijk! Taakie heeft de succesvolle werkwijze van vrijwilligerswerving verpakt in een digitale toepassing die voor iedereen te begrijpen is.

Missie

Taakie wil het werven van vrijwilligers voor een vrijwilligerscoördinator leuker en makkelijker maken.

Simpel en snel iemand vinden voor een taak of functie binnen de club is niet langer een vervelende uitdaging, maar wordt een plezierige taak waarin je snel succes boekt. 

Daarnaast wil Taakie dat vrijwilligers hun taak met meer plezier uitvoeren. Niet omdat het verplicht is, maar gewoon omdat jouw club je vraagt voor een taak die jij leuk vindt om te doen, op een moment dat het jou schikt!